Balša Brković

/Severna Makedonija
Balša Brković

(Makedonija) Rojen 25. aprila 1966. leta
v Titogradu (Podgorici). Doslej je objavil
naslednje pesniške zbirke: Konji jedu
breskve, 1985; Filip boje srebra, 1991; Rt
Svete Marije, 1993 in Contrapposto,
1998. Je član črnogorskega P.E.N. centra
in črnogorskega društva neodvisnih
pisateljev. Živi v Podgorici.

Pesmi


Babilonska / Babilonska


Pajčevina avtorstva / Paučina autorstva


Soledad / Soledad


Spleen / Spleen