Barbara Pogačnik

/Slovenija, 1973
Barbara Pogačnik

Barbara Pogačnik (Slovenija, 1973) je diplomirala
na UCL v Belgiji in magistrirala na Université Paris
IV Sorbonne v Parizu. Doslej je objavila dve pesniški
zbirki: Poplave (2007, Mladinska knjiga) in V množici
izgubljeni papir (2008, LUD Literatura), na izid
pa čakata še dve novi pesniški knjigi. Njene pesmi
so prevedene v 18 jezikov, udeležila se je številnih
mednarodnih festivalov, uvrščena je v več mednarodnih
pesniških antologij (v francoščini, angleščini, hebrejščini,
poljščini, španščini, albanščini, armenščini), tik pred
izidom je izbor njenih pesmi v romunskem prevodu
Linde Marie Baros v Romuniji in izbor njene poezije
Éléments, lieux, animaux v francoskem prevodu
Stéphana Bouqueta. Nekatere njene pesmi so bile
uglasbene. Ukvarja se tudi z literarno kritiko in prevaja
iz francoščine (P. Reverdy, H. Michaux, O. V. de L.
Miłosz, M. Deguy, J. Izoard, E. Savitzkaya, N. Brossard,
M. Blanchot, P. Ricoeur, R. Barthes, J. Derrida, H.
Cixous, J. Baudrillard, J. Lacan, J.-L. Nancy, J.-L.
Marion, M. Leiris, M. Duras, R. Roussel ...), pa tudi iz
italijanščine, angleščine, srbščine in hrvaščine.

Pesmi


/ Hologram


/ Ognjeni žerjavi


/ Popotno prenočišče pri Alici