Brian Henry

/Združene države Amerike, 1972
Brian Henry

Brian Henry (1972, ZDA) je avtor enajstih pesniških zbirk, mdr.
Astronavt (Astronaut, 2000), Karantena (Quarantine,
2006), Brat Nihče (Brother No One, 2013) ter Statika
in sneg (Static & Snow, 2015). Med letoma 1995 in
2017 je urejal mednarodno revijo Verse in leta 2015
uvedel nagrado Tomaža Šalamuna. Njegovi kritiški
teksti so se pojavili v številnih publikacijah, kot
so New York Times Book Review, Times Literary
Supplement in The Kenyon Review. Prevedel je Gozd
in kelihe Tomaža Šalamuna (Woods and Chalices,
2008), Tihotapce Aleša Debeljaka (Smugglers, 2015)
in Knjigo reči Aleša Štegra (The Book of Things);
za zadnji omenjeni prevod je Henry leta 2011 prejel
nagrado za najboljšo prevedeno knjigo. Živi v
Richmondu v Virginiji.

Pesmi


Elegija elegija / Elegy Elegy


Zemljevid / Map


Trajno stanje / Permanent state


Prečkanje reke / River crossing


Zimska pesem / Winter song