Rod Mengham

/Velika Britanija, 1953
Rod Mengham

Rod Mengham (1953, Velika Britanija) je pesnik in urednik serije
pamfletov o poeziji Equipage. Je tudi predavatelj
moderne angleške književnosti na Univerzi v
Cambridgeu in član Jesus Collegea v Cambridgeu,
kjer je bil kurator številnih razstav sodobne
umetnosti. Med njegovimi pesniškimi zbirkami so
Neizpeto (Unsung, 2001), Možnost nevihte (Chance
of a Storm, 2015) in Grimspound & Umetnost
poseljevanja (Grimspound & Inhabiting Art, 2018).
Mengham je tudi sourednik antologij Spremenjeno
stanje: Nova poljska poezija (Altered State: The New
Polish Poetry, 2003) in Bežišča: Nova modernistična
poezija (Vanishing Points: The New Modernist
Poetry, 2005).

Pesmi


Assangeeva milica / Assange Militia


Strahovi pred spanjem / Fears Before Bedtime


Ljubezen v pohlepu / Love in Avarice


O nastajanju ločin / On the Formation of Splinter Groups


Izničiti plen / To Repeal the Spoils